woensdag 19 juni 2024

Renteverlaging ECB naar 3,75%. Wat zijn de verdere verwachtingen en maatregelen?

Renteverlaging ECB naar 3,75%. Wat zijn de verdere verwachtingen en maatregelen?

De Europese Centrale Bank (ECB) maakte donderdag 6 juni een renteverlaging van 4% naar 3,75% bekend. Dit is de eerste renteverlaging sinds 2019 en is in lijn met de marktverwachtingen. De ECB ziet nu ruimte voor een minder verkrappend beleid, omdat de inflatie is gehalveerd sinds september 2023. Of er dit jaar nog een renteverlaging gaat komen hangt ook af van de vraag of de actuele inflatie en de loongroei de dalende trend volgen.

Inflatieverwachtingen bijgesteld

De markt rekende op nog een renteverlaging later dit jaar, terwijl diverse economen op twee vervolgstappen rekenen in september en december. De inflatieverwachtingen van dit jaar en volgend jaar zijn volgens de nieuwe prognoses van de ECB naar boven bijgesteld. Hierdoor zal er minder ruimte zijn voor renteverlagingen dan eerder dit jaar werd verwacht. Een renteverlaging in juli 2024 lijkt nu uitgesloten.

Doelstelling en prognose

De ECB lijkt het huidige rentebeleid te blijven volgen, omdat de iets lagere rente van 3,75% hoog genoeg lijkt om de inflatie richting de doelstelling van 2% te brengen. De economische groeiprognose voor de eurozone is voor dit jaar verhoogd van 0,6% naar 0,9%. In Nederland daalt de inflatie dit jaar naar 2,8% en blijft daar in 2025. Voor 2026 verwacht De Nederlandsche Bank (DNB) dat de inflatie net onder de 2% zal zakken.

Marktbewegingen

De geopolitieke omstandigheden, zoals spanningen rond Rusland en het Midden-Oosten, kunnen invloed hebben op de energieprijzen. En daarmee op de inflatie. Het rentebeleid van de ECB is tot nu toe effectief gebleken om de inflatie terug te dringen, maar de beweging op de markten maakt voorspellen moeilijk.

Er zit verschil in de verwachtingen van de DNB en de ECB. In het verleden volgde na een hogere rente een recessie. De afgelopen drie kwartalen heeft Nederland een economische krimp gehad. Technisch gezien was dit een tijdelijke lichte recessie. Maar door de sterke arbeidsmarkt had onze economie een zachte landing.

Interne markt en economische stabiliteit

Nederland is met haar open economie sterk afhankelijk van het buitenland. Het is dus van belang dat Nederland binnen Europa een sterke interne markt behoudt. Om minder afhankelijk te zijn van de omvang van de beroepsbevolking, is het belangrijk dat Nederlandse bedrijven investeren in technologie. Daarnaast moet Nederland voldoende begrotingsbuffers aanhouden om in onzekere tijden huishoudens en bedrijven te kunnen ondersteunen. Dit door aan te sturen op een begrotingstekort van 2%, in plaats van de EU-norm van 3%. Met deze maatregelen kan Nederland zich beter wapenen tegen economische schokken en blijven bijdragen aan een stabiele en groeiende economie binnen Europa.