woensdag 13 maart 2024

AanZET, Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks, subsidie 2024

AanZET, Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks, subsidie 2024

Deze subsidie is bedoeld om ondernemers en non-profitorganisaties, die een nieuwe, volledig emissieloze (uitstootvrije) vrachtauto willen kopen of leasen tegemoet te komen. De AanZET subsidie 2024 opent op dinsdag 26 maart m 09.00 uur aanstaande en heeft een budget van €45 miljoen. De sluitingsdatum is vrijdag 24 mei om 12.00 uur. Wat is er anders in vergelijking met 2023? Toen ging het om maximaal 37% subsidie. Dat percentage is verlaagd naar maximaal 29%.

Verschillen AanZET subsidie 2023 versus 2024

Maar er zijn meer verschillen tussen de AanZET subsidie 2023 en 2024. Niet alleen het percentage is verlaagd, ook kun je per onderneming slechts 1 subsidieaanvraag voor de aanschaf van één emissieloze vrachtwagen per werkdag indienen. Dien je meerdere aanvragen in, dan wordt alleen de eerste in behandeling genomen. Je kunt aanvragen indienen binnen de openstellingsperiode, zo lang er budget beschikbaar is. De termijn om het vaststellingsverzoek in te dienen is verlengd van 12 maanden naar 15 maanden. Met als mogelijkheid om 9 maanden uitstel te krijgen voor het indienen van dit verzoek.

Noteer de datum van 26 maart; ook voor deze regeling verwacht men dat de beschikbare subsidie snel volledig vergeven is; dus je moet er snel bij zijn. Kleine kanttekening bij het beschikbare budget: het totaal beschikbare budget, wat nu op €45 miljoen staat, is pas definitief als de Eerste en Tweede kamer hiermee akkoord zijn.

Welke auto’s komen in aanmerking voor de AanZET subsidie?

De eerste voorwaarde is dat de auto nieuw moet zijn en dus volledig emissieloos (uitstootvrij). En hij moet meer dan 4250 kilo wegen en in voertuigcategorie N2 of N3 vallen. Is het gewenste voertuig lichter? Dan is een andere regeling van toepassing, namelijk SEBA (Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s). Elk jaar opnieuw wordt het beschikbare subsidiebudget en het percentage per auto vastgesteld. Voor 2024 betekent dat, dat je tot maximaal €5000 subsidie kunt krijgen op een nieuwe elektrische bedrijfswagen. Voor kleine ondernemingen staat het percentage op 12%, voor grote ondernemingen zakt het naar 7%.

SEBA-regeling

Je vraagt dus of de AanZET subsidie aan of SEBA; het is of het één of het ander. De startdatum van de SEBA-regeling is nog niet bekendgemaakt, maar wordt niet voor eind maart 2024 opengezet (de overheid moet hier nog een beslissing over nemen). Hou de berichtgeving hierover in de gaten. Want ook hier geldt: wil je een aanvraag doen? Doe het direct na openstelling want ook deze subsidiepot zal snel leeg zijn. Hou ook rekening met de procedure die je moet doorlopen. 2024 is overigens het laatste jaar van de SEBA.

De subsidie AanZET staat centraal in het stimuleren van innovatie en ontwikkeling binnen diverse sectoren. En richt zich op zowel startende ondernemers als gevestigde bedrijven, waarbij AanZET financiële ondersteuning biedt voor projecten die bijdragen aan duurzame groei en maatschappelijke vooruitgang. Deze subsidie opent deuren naar nieuwe mogelijkheden. Met een focus op toekomstgerichte initiatieven moedigt AanZET aan tot samenwerking, innovatie en het delen van kennis, waardoor het niet alleen een investering voor dit moment is, maar ook een bijdrage aan een betere toekomst.