woensdag 6 januari 2021

Aantrekkelijke start van 2021 met deze nieuwe subsidies

Aantrekkelijke start van 2021 met deze nieuwe subsidies
Heb jij je klant er al over aangesproken? Bij de start van het nieuwe jaar gelden twee nieuwe subsidieregelingen. De regelingen kunnen worden toegepast bij de aanschaf van nieuw materieel en één ervan geldt alleen voor ondernemingen met personeel in dienst.

De BIK-regeling (baangerelateerde investeringskorting) is het afgelopen jaar een aantal keer aangekondigd, onbekender is de subsidie voor elektrische bestelwagens.

Behalve de KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek), EIA (Energie investeringsaftrek), MIA (Milieu-investeringsaftrek) en de Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) zijn er nu de BIK-regeling en de subsidie voor elektrische bestelwagens.

BIK

De BIK-regeling is de subsidie die alleen relevant is voor bedrijven met personeel. Dat heeft alles te maken met het feit dat bij de investering in nieuw materieel een korting wordt gegeven op af te dragen loonheffingen. Op machines mag 3,9 procent van de investering worden afgetrokken, tot maximaal 5.000.000 euro. Je kunt het zien als een extraatje van de overheid die graag ziet dat bedrijven investeren in nieuw materieel.

Elektrisch materieel

De tweede subsidie draait om de aanschaf van bestelwagens die maximaal honderd kilometer elektrisch kunnen rijden. De subsidie is tien procent van de nieuwprijs, met een maximum van vijfduizend euro. In combinatie met deze steun kunnen ondernemers ook fiscale regelingen aanspreken die de aanschaf van een schone bus aantrekkelijk maken, zoals de milieu-investeringsaftrek (MIA).

Pop3

In 2021 blijven ook de POP3 subsidies van kracht. De voorwaarden verschillen per provincie. Kom je in aanmerking, dan is dat knap interessant. Eén van onze klanten kreeg in 2020 de maximale subsidie uitkering van 20.000 euro. De vraag of je in aanmerking komt, hangt af van de vraag hoe duurzaam je investering is.

Wil je zelf gaan investeren of heb je een klant die op het punt staat een investering te doen? Bedenk je altijd of het zinvol is om op dit moment te investeren, of er nu wel of geen subsidie aan vasthangt.

We zeiden het al, de subsidies kunnen met andere fiscale regelingen worden gecombineerd. Geef als ondernemer of als leverancier van werkmaterieel op tijd aan welke fiscale voordelen op een object zitten. Alleen op die manier kan bij het invullen van het financieringsplaatje de juiste vorm van financiële lease worden gebruikt.

Voorwaarden

Niet ieder contract van iedere leasemaatschappij voldoet namelijk aan alle voorwaarden. Regel de zaken daarom vooraf. Is het contract eenmaal gesloten en voldoe je niet aan de voorwaarden, dan kom je niet in aanmerking voor de regeling of subsidie. Ga in overleg met je accountant en laat ons op tijd weten van welke regeling je gebruikt wilt maken. Dan houden wij er rekening mee en zorgen we dat het juiste financiële leasecontract wordt opgesteld.

Wij wensen je een succesvol en bovenal gezond 2021 toe.