woensdag 8 mei 2024

Aanbetaling en slottermijn: je maandtermijn verlagen

Aanbetaling en slottermijn: je maandtermijn verlagen

Aanbetalingen verlagen het maandelijkse leasebedrag en verminderen het risico voor de leasemaatschappij, terwijl slottermijnen de mogelijkheid bieden om aan het einde van de leaseperiode het geleasde object af te betalen tegen een vooraf vastgesteld eindbedrag. In welke gevallen kies je voor een aanbetaling of juist voor een slottermijn, of voor beide. Je leest het in dit blog.

Aanbetaling doen

Waarom zou je een aanbetaling willen doen? Die reden is niet heel ingewikkeld om te bedenken, een aanbetaling doen betekent namelijk lagere maandlasten. Je hoeft in dit geval ook minder te financieren. Dit is een reden, maar het kan ook zijn dat de financier zegt: “Ik wil dit voor je financieren (dit specifieke object), maar ik wil wel een stuk aanbetaling zodat ik mijn risico bij aanvang van de financiering verminder of snellere afbouw van het risico te realiseren. Dat kan met courantheid van het object te maken hebben of met de klant. Je hebt het dus altijd over maatwerk.

Je maandtermijn verlagen door een slottermijn toe te passen

Hoe kun je op een andere manier je maandtermijn verlagen? Dan pas je een zogenaamde slottermijn toe. Je lost dan minder af gedurende de leaselooptijd en blijft er aan het eind een bedrag staan: je laatste maandtermijn. De reguliere maandtermijn wordt dan verhoogd met een bepaald bedrag. Met als uitkomst dat je een lagere maandlast of leasetermijn krijgt. Wat je dus ook kunt krijgen na het doen van een aanbetaling. De slottermijn moet natuurlijk wel reëel zijn in verhouding met de geschatte waarde van het object aan het eind van de looptijd. Die zal dus altijd ruimschoots onder de verwachte marktwaarde liggen. Anders loopt het risico van de maatschappij niet af en dat is niet wenselijk.

Aanbetaling versus slottermijn

Hetzelfde bedrag als een aanbetaling of als een slottermijn heeft bijna hetzelfde effect op de maandtermijn. Voor de klant is het interessanter rentekostentechnisch om een aanbetaling te doen in plaats van een slottermijn. Het heeft beide een andere werking.

We krijgen regelmatig vragen om de aanbetaling om te zetten in een slottermijn. Dit heeft een andere werking; met een slottermijn verhoog je in feite het risico voor de financier (omdat je aan het eind van de looptijd nog een bedrag laat staan). Zegt een financier dus ‘nee’ tegen een slottermijn en wil hij een aanbetaling? Dat doet hij om het risico te verlagen. Het wel of niet mogelijk zijn van een slottermijn heeft ook te maken met het soort object. Hoe courant is het, hoe verloopt de economische levensduur van het object en niet te vergeten wat is het beleid van de leasemaatschappij voor diverse objecten heeft uitgestippeld?

Aanbetaling in combinatie met slottermijn

Je kunt ook een combinatie doen van aanbetaling en slottermijn. De aanbetaling kan ook in een andere vorm dan liquide middelen zijn zoals bijvoorbeeld inruil. Er zijn veel opties mogelijk en ook hier geldt dat we via maatwerk tot een oplossing komen die het beste is voor de klant in kwestie.

Slottermijn is ‘verkoperstruc’

Slottermijn is ook een soort van verkoperstruc. Je zet een relatief hoge slottermijn, waardoor de maandtermijn lager wordt. Dan kan de klant zeggen dat de maandtermijn past. Of je wilt naar een bepaalde maandtermijn toe, dan wordt de slottermijn vanaf 0 naar boven gerekend om bij de gewenste maandtermijn uit te komen. Dit principe zie je veel in de branche van autolease (personenauto’s en bedrijfswagens). Er wordt een forse eindtermijn ingezet om de klant een lagere maandtermijn te laten betalen. Toch is dit bedrijfseconomisch en kostentechnisch gezien niet voordelig; je betaalt veel meer rente uiteindelijk, omdat je een soort aflossingsvrij deel aan het eind hebt staan. Je moet je dus vooraf goed bewust zijn of dit interessant is. Bij financiële lease moet slottermijn wel betaald worden. De vraag is dus: “Kun je die betalen?” Wij denken ook in deze situaties graag met je mee.